Годишен ECVET форум на тема „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“

На 14-ти и 15-ти юни 2018 г. в гр. София, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе годишният ECVET форум на тема „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“. Във форума участваха над 150 чуждестранни гости, представители на повече от 30 страни от цяла Европа. Организирането на дейностите по време на форума беше подпомогнато от мрежата на националните ECVET експерти и от експерти на НАПОО, която е Национална координационна точка по прилагане на препоръката за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение(ПОО).
Официално форумът бе открит от г-жа Таня Михайлова, заместник–министър на образованието и науката на Република България и г-н Мигел Сантос, представител на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” към ЕК.
Програмата на събитието включваше поредица паралелни работни сесии по актуални теми, като партньорство и подсигуряване на качеството за дългосрочна мобилност, валидиране и признаване на резултати от ученето, придобити от дългосрочна мобилност, ефективно сътрудничество между работодатели и образователни институции в сферата на ПОО и други.
Работните сесии бяха последвани от изключително интересно споделяне на опит от участници в краткосрочни и дългосрочни мобилности. През първия ден беше проведена дискусия на тема: “ECVET и мобилността – поглеждайки назад какво е постигнато чрез ECVET дотук и разсъждения за ролята на ECVET в бъдещето“, а през вторият ден беше осигурена възможност за обмяна на опит между работодатели, експерти от системата на професионалното образование и обучение, както и от представители на други заинтересовани страни от развитие на дългосрочна мобилност в специално организиран „Инкубатор на проекти“.
Всички участници в събитието изявиха задоволство от участието си в годишният ECVET форум на 2018 г. и оцениха високо успешното му провеждане.


● Публикувано на 20.06.2018 ● Последна редакция 26.06.2018●