Годишeн Форум на Европейската мрежа за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение

На 20-21 юни в София се проведе Годишния Форум на Европейската мрежа за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET). Събитието беше организирано под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС.
На форума присъстваха представители на Европейската комисия, Секретариата на EQAVET, представители на Министерството на образованието и науката (МОН),на Националната агенция по професионално образование и обучение, на бизнеса и социалните партньори от България и от още над 20 европейски държави, както и представители (Националните референтни точки за осигуряване на качество в ПОО) на всички държави членки на Европейския съюз.
Дискутираните теми бяха свързани със стратегическата роля на осигуряването на качество в ПОО след 2020 година, както и засилване на партньорството и обмена на добри практики между страните членки. На срещата бяха представени проекти на различни държави във връзка с осигуряването на качество в ПОО. Експерти от дирекция ПОО на МОН представиха напредъка на проект „Визия за промяна“ стартирал по програма Еразъм +, целящ засилване на връзката на образованието с пазара на труда.


● Публикувано на 22.06.2018 ● Последна редакция 26.06.2018●