Годишен календар на дейностите на ЦПО през годината

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение,

Предлагаме на Вашето внимание примерен Годишен календар на дейностите на ЦПО през годината.

Календарът ще Ви послужи при организиране на дейността на ЦПО през календарната година.

С изпълнение на дейностите, заложени в календара, Центърът, който ръководите ще отговори на изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование, както и на другите дейности, които е необходимо периодично да изпълнявате в посочените задължителни срокове.


● Публикувано на 26.01.2017 ● Последна редакция 26.01.2017●