Пътища за зелени микроудостоверения: Повишаване на уменията и преквалификация на нискоквалифицирани възрастни за учене през целия живот (№ 101087539) – GreenMICRED Pathways

LogoGreenMicred       Erasmus BG

Финансираща програма: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3

Продължителност на проекта: 24 месеца

Продължителност: 01.01.2023 г. – 31.12.2024 г.

Цели:

  • MiCred Green Pathways ще предостави рамка за зелени умения за микроудостоверения, съгласувана с експерти от индустрията, образованието и обучението, която може да улесни възрастните да преквалифицират или повишават уменията в рамките на парадигмата за учене през целия живот, за да подобрят възможностите си за заетост.
  • Консорциумът по проекта, който включва партньори от индустрията, университети, държавни институции в сферата на образованието за възрастни и ПОО, ще предостави многостепенна перспектива за съвместно създаване на рамка за микроудовтоверения, платформа, ресурси за преподаване и учене в подкрепа на нискоквалифицираните възрастни да получат признати документи за повишаване на уменията или преквалификация.
  • Проектът MiCred ще извърши сравнителен анализ на политиката за образование на възрастни в шестте държави от консорциума (Швеция, Ирландия, България, Испания, Македония, Латвия) и ще проучи нововъзникващите зелени умения, за да обезпечи обвързването на резултатите от ученето за рамката на микроудостоверенията, както и създаване на платформа, обръзвана с изискванията на ниво 4 по ЕКР. Проектът ще пилотира и тества резултатите, за да се разработи учебен материал за учители/обучители, който да се използва с нискоквалифицирани възрастни.

Интернет страница на проекта – https://green-pathways.eu/

Партньори:

HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND, Швеция – project coordinator

Институт за подготовка на служители в международни организации, ITPIO, България

Technological University Dublin, Ирландия

Högskolan i Gävle, Швеция

Национална агенция за професионално образование и обучение, България

Economic Chamber of North Macedonia, Сев. Македония

Община Илинден, Сев. Македония

Zdruzenie institut za razvoj na zaednicata, Сев. Македония

Valsts izglītības satura centrs, Латвия

Latvijas Darba devēju konfederācija, Латвия

Rīgas Celtniecības koledža, Латвия

Servicio Público de Empleo de Catalunya, Испания

Cámara de Comercio de Valencia, Испания

Търговско-промишлена палата – Добрич, България

Laois & Offaly Education and Training Board, Ирландия

Inthecity Project Development B.V., Нидерландия

Брошура