Информационен ден на НАПОО в гр. София

Уважаеми представители на ЦПО,

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира информационен ден за ЦПО на 14.05.2024 г. (вторник) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в зала „Европа 2+3“ на хотел „Новотел София“, намиращ се на бул. „Цариградско шосе“ № 115Н. Регистрацията за събитието ще започне в 9:30 ч.

В програмата на информационния ден са включени презентации на следната тематика: изпълнявани от НАПОО национални и международни проекти; последните промени в Закона за професионалното образование и обучение; работата на ЦПО в Информационната система на Агенцията- казуси и решения. Предвидена е и дискусионна част за въпроси от страна на присъстващите представители на ЦПО.

Желаещите да участват в информационния ден е нужно да направят регистрация на следния линк: https://docs.google.com/forms/d14QOM8UNib81hY3ppR7G7H9S7B7eL7cd9b3maakaIrtE/edit?pli=1 в срок до 13.05., 12:30 часа. Моля да имате предвид, че местата са ограничени до запълване на капацитета на залата.