Информационен ден на НАПОО в гр. София

Уважаеми ръководители на ЦПО,
Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира информационен ден с представители на центровете за професионално обучение в град София. Събитието ще се проведе на 19.09.2023 г.(вторник) от 10:00 часа в зала „Панорама“ на Хотел Експо София. Регистрацията ще започне от 9,30 часа.
В информационния ден ще се демонстрира работата в новата Информационна система на НАПОО. Предвидена е и дискусионна част за въпроси от страна на представителите на ЦПО.
Желаещите да присъстват не следва да заявяват участието си предварително.
Екип на НАПОО