Информационен ден на НАПОО в гр. Варна

Уважаеми ръководители на ЦПО,

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира информационен ден в гр. Варна с представители на центрове за професионално обучение. Събитието ще се проведе на 31.10.2023 г. (вторник) от 14:00 часа на адрес:

Гр. Варна, ул. „Оборище“, № 13А, ет. 4, конферентна зала.

Регистрацията ще започне от 13:30 часа.

В програмата на информационния ден ще се демонстрира работата в новата Информационна система на НАПОО. Предвидена е и дискусионна част за въпроси от страна на присъстващите представители на ЦПО.

Желаещите да участват в информационния ден не следва да заявяват участието си предварително.

 

Екип на НАПОО