Информационен ден на НАПОО

На 28.10.2021 г. се проведе информационен ден, организиран по традиция от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО). Тази година събитието се проведе онлайн в платформата ZOOM и в него взеха участие както ръководния и експертен състав на НАПОО, така и над 50 центъра от цялата страна.

В първата част от срещата експертите от НАПОО презентираха по теми, свързани с качеството на професионалното обучение, предоставяно от ЦПО и последващият контрол от страна на НАПОО на дейността на лицензираните центрове. Представени бяха по-важните елементи от последващия контрол, беше обърнато специално внимание на често допусканите от ЦПО грешки, как ЦПО да водят и съхраняват учебната документация,  акцентира се върху изискванията и законовите разпоредби.

Експертите от НАПОО презентираха и актуални възможности за разширяване на предлаганите от ЦПО дейности и по-специално валидирането като възможност за признаване на професионална квалификация в по-кратък срок.

Във втората част от срещата участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и да се дискутират актуални теми, свързани с дейността на ЦПО. Представители на различните ЦПО зададоха въпроси към екипа от НАПОО във връзка с обстановката от COVID 19 като например как може безопасно да се осъществява обучение в епидемична ситуация, организиране на  дистанционното обучение в ЦПО, документиране на проведеното професионално обучение. организация на документацията и др. Бяха представени идеи за подобряване и надграждане на информационната система на НАПОО.

За пореден път информационната среща се оказа изключително полезна инициатива както за представителите на лицензираните ЦПО, така и за екипа на НАПОО.