Информационен ден

infoday_1

Тази година Националната агенция за професионално образование и обучение възобнови традицията си да провежда информационни дни за лицензираните центрове за професионално обучение.

Първият от поредицата планирани такива дни се проведе на 27.03.2023 г. в град София при засилен интерес от страна на центровете.

infoday_2

Eкспертите от Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ представиха извършвания последващ контрол на дейността на лицензираните ЦПО. Дискутира се как да се избягват често допускани грешки от центровете. Обърнато беше специално внимание на удостоверяването на придобита и призната професионалната квалификация.

Бяха представени и проекти, които Агенцията изпълнява.

Следващият информационен ден ще се проведе на 27.04.2023 г. в гр. София. По-подробна информация ще бъде публикувана допълнително на интернет страницата на Агенцията.

infoday_3