Информационна среща на външните експерти към НАПОО

На 22.06.2021 г. екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира онлайн информационна среща за външните експерти по професионални направления и по професионално ориентиране към агенцията. Програмата на събитието включваше запознаване с изменения и допълнен Правилник за дейността на НАПОО с акцент върху ангажиментите на външните експерти, като оценители по процедурите за издаване и изменение на лицензия, както и актуална информация относно техните права и задължения.

Експертите от специализираната администрация на Агенцията представиха спецификата при лицензиране на Център за професионално обучение и Център за информация и професионално ориентиране, както и задълженията на външните експерти  в оценката  на възможностите на центровете, кандидатстващи за издаване и изменение на лицензия.

Предоставена беше възможност на всички участници в срещата да зададат своите въпроси, свързани с дейността им като външни експерти към НАПОО.