Информационна среща за Експертните комисии на НАПОО

На 15.04.2021 г. екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира онлайн информационна среща за членовете на експертните комисии (ЕК) по професионални направления и по професионално ориентиране към Агенцията. Програмата на събитието включваше запознаване с изменения и допълнен Правилник за дейността на НАПОО с акцент върху ангажиментите на експертните комисии и разясняване на правата и задълженията на новите членове от мандат 2020-2024 г.

В първата част експертите от специализираната администрация на Агенцията представиха спецификата при лицензирането на Център за професионално обучение и Център за информация и професионално ориентиране, както и задълженията на членовете на ЕК в процедурата по лицензиране.

Следващата сесия беше посветена на начините за изменение и допълнение на Списъка на професиите за професионално образование и обучение и особеностите при разглеждане и приемане на актуализираните Държавни образователни стандарти. Последната част предостави възможност на всички участници да зададат своите въпроси и да дискутират актуалните предизвикателства, свързани с работата в условия на извънредна епидемична обстановка.