Информационен ден на НАПОО в гр. Хасково

Уважаеми ръководители на ЦПО,

НАПОО организира информационен ден в гр. Хасково на 20.04.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 12:30  ч. в  Хотел Ретро, бул. Освобождение № 7.

Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с:

1. Прилагането на разпоредбите на нормативната уредба и най-често допусканите грешки в прилагането ѝ, констатирани при последващия контрол на  ЦПО, които  НАПОО извършва в  страната.

2. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО.

3. Годишен календар на дейностите на ЦПО.

4. Представяне на проект „Coach@Work“, финансиран по програма Еразъм+ и  резултатите от проекта.

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси и да обмените добри  практики, свързани с дейността на ЦПО с  колегите си.

Моля в срок до 18.04.2017 г., да потвърдите участието си на следния e-mail: e.voyslavova@navet.government.bg.


● Публикувано на 13.04.2017 ● Последна редакция 13.04.2017●