Информационен ден на НАПОО в гр. Кюстендил

Уважаеми ръководители на ЦПО,

НАПОО организира информационен ден в гр. Кюстендил на 14.03.2017 г. (вторник) от 10:30 ч. до 13:00  ч. в ПАРК ХОТЕЛ КЮСТЕНДИЛ, ул. „Калосия“ № 19.

Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с:

1. Прилагането на разпоредбите на нормативната уредба и най-често допусканите грешки в прилагането ѝ, констатирани при последващия контрол на  ЦПО, които  НАПОО извършва в  страната.

2. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО.

3. Годишен календар на дейностите на ЦПО.

4. Представяне на проект „Coach@Work“, финансиран по програма Еразъм+ и  резултатите от проекта.

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси и да обмените добри  практики, свързани с дейността на ЦПО с  колегите си.

Моля в срок до 13.03.2017 г., да потвърдите участието си на следния e-mail:  v.atzarova@navet.government.bg


● Публикувано на 08.03.2017 ● Последна редакция 08.03.2017●