Информационен ден на НАПОО в гр. Ловеч

Уважаеми ръководители на ЦПО,

НАПОО организира информационен ден в гр. Ловеч на 06.04.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 12:30  ч. в  Хотел Президиум Палас, ул. „Търговска“ №  51.

Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с:

  1. Прилагането на разпоредбите на нормативната уредба и най-често допусканите грешки в прилагането ѝ, констатирани при последващия контрол на  ЦПО, които  НАПОО извършва в  страната.
  2. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО.
  3. Годишен календар на дейностите на ЦПО.
  4. Представяне на проект „Coach@Work“, финансиран по програма Еразъм+ и  резултатите от проекта.

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси и да обмените добри  практики, свързани с дейността на ЦПО с  колегите си.

Моля в срок до 03.04.2017 г., да потвърдите участието си на следния e-mail:  v.atzarova@navet.government.bg


● Публикувано на 22.03.2017 ● Последна редакция 22.03.2017●