Информационен ден на НАПОО в гр. Смолян

Уважаеми ръководители на ЦПО,

НАПОО организира информационен ден в гр. Смолян на 26.07.2016 г. (вторник) от 10 до 12ч. в сградата на БГЦПО-Смолян, ул. „Искра“ №8.

Проблематиката, която искаме да обсъдим с вас, е свързана с:

1. Прилагането на разпоредбите на нормативната база и най-често допусканите грешки в прилагането им, констатирани при проверките, които експертите на НАПОО извършват в  страната.

2. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО и настъпилите промени, свързани с обвързването й с информационната система на Агенцията по заетостта.

Ще имате възможност да зададете своите въпроси и да обмените добри  практики с колегите си.

Можете да потвърдите участието си на e-mail:  v.atzarova@navet.government.bg


● Публикувано на 20.07.2016 ● Последна редакция 20.07.2016●