Информационен ден на НАПОО в гр. София

Уважаеми ръководители на ЦПО,

НАПОО организира втори информационен ден в гр. София  на 12.09.2017 г. (вторник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в зала Сити на сградата на Капитал Форт, намиращ се на бул. Цариградско шосе 90,  до метростанция “Цариградско шосе”. Вторият информационният ден се организира за тези ЦПО, които не са могли да изпратят свой представител на първия информационен ден, който се проведе на 20.07.2017 г.

Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с:

1.Прилагането на разпоредбите на нормативната уредба и най-често допусканите грешки в прилагането ѝ, констатирани при последващия контрол на ЦПО, които НАПОО извършва в страната.

2. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО.

3. Годишен календар на дейностите на ЦПО.

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси и да обмените добри  практики, свързани с дейността на ЦПО с  колегите си.

Моля да потвърдите участието си по електронната поща.


Всички места са запълнени!

Поради големия интерес, през месец октомври НАПОО ще организира допълнителен информационен ден, за което ще бъдете информирани.