Информационен ден на НАПОО в гр. София

Уважаеми ръководители на ЦПО,

НАПОО организира информационен ден в гр. София  на 12.10.2017 г. (четвъртък) от 13:00ч. до 17:00 ч. в зала Сити на сградата на Капитал Форт, намиращ се на бул. Цариградско шосе 90,  до метростанция “Цариградско шосе”.

Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с:

  1. Представяне на уеб-базиран инструмент за подпомагане на процеса на професионално ориентиране и кариерно развитие, разработен по проект 2015-1-BG01-KA202-014326 Умения с насоченост в областта на цифровите технологии: продължаване на моите професионални изследвания (DOC), Еразмус+.
  2. Представяне на обучителни пакети за придобиване на избрани дигитални компетентности от Европейската рамка за ИКТ професионалисти, разработени по проект №562364-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-SSA Multistakeholder partnership driving ICT professional up-skilling and pick up of employability (e-CF Council.
  3. Прилагането на разпоредбите на нормативната уредба и най-често допусканите грешки в прилагането ѝ, констатирани при последващия контрол на ЦПО, които НАПОО извършва в страната.
  4. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО.
  5. Годишен календар на дейностите на ЦПО.

Събитието се организира за тези ЦПО, които досега не са участвали в информационен ден на НАПОО.

Моля да потвърдите участието си по електронната поща на k.tolina@navet.government.bg

 


● Публикувано на 03.10.2017 ● Последна редакция 03.10.2017●