Информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на ECVET в България

Националната агенция за професионално образование и бучение, като координационна точка по прилагане на европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение – ECVET, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организират информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на системата на ECVET в България.

„Бъдещето принадлежи на тези, които могат да го чуят“, казва Дейвид Буи преди 40 години. Работни места, пазар на труда и икономики, които се променят скоростно: – глобализацията, технологиите и увеличаващият се сектор на услугите са едновременно симптоми и причини. Какво можем да направим, за да отговорим на тези промени?

Гъвкавите образователни и обучителни пътеки могат да осигурят плавни преходи, което да позволи на обучаемите да напреднат в ученето и по–лесно да се придвижват от учене към работно място. От друга страна, системата е готова да прави промени и да улеснява използването на инструментите ѝ, за да постига по–голяма ефективност и ефикасност.

Имайки предвид това и в изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата на ECVET в България, НАПОО и ЦРЧР Ви канят на информационен ден за ECVET и сектор „ПОО“ на КД1 на Програма „Еразъм+“, който ще се проведе на 21 ноември 2019г. в сградата на ЦРЧР – гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №15.

Програмата на събитието и регистрационна форма можете да намерите на следния линк:

http://hrdc.bg/news/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-ecvet-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b41/

ЦРЧР покрива пътните разходи и изхранването по време на конференцията на участниците, заявили своето включване до 15-ти ноември 2019 г.

За допълнителни въпроси може да се свържете с Иванка Михайлова на тел. 02/ 9155 097 или imihailova@hrdc.bg

 

С уважение,

Национална агенция за професионално образование и обучение

Екип на Център за развитие на човешките ресурси и на