Информационен уебинар на тема „ECVET – дистанционно обучение по време на криза“ по дейност ECVET на Програма „Еразъм+“

Националната агенция за професионално образование и обучение, като координационна точка по прилагане на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организира информационен уебинар на тема „ECVET – дистанционно обучение по време на криза“ по дейност ECVET на Програма „Еразъм+“. Уебинарът е с практическа насоченост. Ще се коментира осигуряване на качество на образователните мобилностти, чрез прилагане на конкретни европейски инструменти и най-вече прилагането на системата за трансфер на кредити – ECVET.
Уебинарът ще се проведе на 13 май (сряда) 2020 г., от 10.30 часа, и ще бъде воден от ECVET експерти. За да участвате в уебинара, е необходимо да попълните регистрационна форма, намираща се на: http://ecvet.hrdc.bg/news/webinar-ecvet-13-05-2020/
Регистрации се приемат до 12:00 ч. на 11 май 2020 г. или до достигане на техническия капацитет на платформата.
Потвърждение за участие и линк към платформата на уебинара ще бъдат получени ден преди неговото провеждане.

ЕCVET eкип