Информационен уебинар на тема „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма „Еразъм+”

Националната агенция за професионално образование и обучение, като координационна точка по прилагане на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование  и обучение съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организира информационен уебинар на тема „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма „Еразъм+”. Уеббинара  е подготвен от българските ЕCVET експерти и е с  практическа насоченост във връзка с прилагане принципите на ЕCVET в процеса на валидиране и като възможност за проектиране на виртуални работни места.  Темите в уеббинара са свързани с приложимостта на системата за трансфер на кредити (ЕCVET) при осигуряване  качеството на мобилността по Програма „Еразъм +“.

“ЕCVET в подкрепа на качеството на мобилността по Програма „Еразъм +“ – г-жа П. Николова

“Добра практика – една успешна лична история”- г-жа Е. Пекаж

“Прилагане принципите на ECVET – възможност за проектиране на виртуални работни места“- К. Желязков

Уебинарът ще се проведе на 17 юни (сряда) 2020 г., от 10.30 часа, и ще бъде воден от ECVET експерти. За да участвате в уебинара, е необходимо да попълните регистрационна форма, намираща се на: http://hrdc.bg/news/webinar-ecvet-17-06-2020/

Регистрации се приемат до 12:00 ч. на 15 юни 2020 г. или до достигане на техническия капацитет на платформата.

Потвърждение за участие и линк към платформата на уеббинара ще бъдат получени ден преди неговото провеждане.

 

ЕCVET eкип