Информационна среща на НАПОО в гр. Видин

Уважаеми ръководители на ЦПО,

НАПОО организира информационен ден в гр. Видин на 14.06.2016 г. (вторник) от 15:00 ч. до 17:00 ч. на адрес ул. „Княз Борис I“ № 16.

Проблематиката, която искаме да обсъдим с вас, е свързана с:

1. Прилагането на разпоредбите на нормативната база и най-често допусканите грешки в прилагането им, констатирани при проверките, които експертите на НАПОО извършват в  страната.

2. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО и настъпилите промени, свързани с обвързването й с информационната система на Агенцията по заетостта.

Ще имате възможност да зададете своите въпроси и да обмените добри  практики с колегите си.


● Публикувано на 01.06.2016 ● Последна редакция 01.06.2016●