Сравнение на системите за ПОО в ЕС

На Интернет страницата на CEDEFOP е публикуванa новa база данни с информация за системите за професионално образование и обучение (ПОО) в страните от Европейския съюз, Исландия и Норвегия.
Политици, социални партньори, изследователи и други заинтересовани страни имат възможност да правят сравнение между специфики в националните системи за ПОО.
Базата данни съдържа актуална и подробна информация за видовете програми за ПОО, нива на квалификация, обучение, базирано в предприятията, изисквания към обучаващите институции и др.
Базата данни съдържа повече от 2 500 страници информация, достъпни през един екран, а чрез лесни за навигиране инструменти е възможно сравняване на информация по държави и теми.
Тези потребности бяха идентифицирани по време на общоевропейска оценка, предшестваща развитието на базата данни.
Събирането на данни се осъществява от участниците в мрежата ReferNet – която включва институции от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия.
Актуализация на данните е планирана за 2021 г.

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/compare