Как може да станете част от провеждането на европейската седмица на професионалните умения 2020?

1. Регистрирайте Вашето събитие
Организирали ли сте или организирате ли събитие или дейност, които популяризират ПОО? Ние бихме искали да научим повече за тях. Регистрирайте Вашите събития/ дейности на уебсайта на Европейската седмица на професионалните умения 2020, за да бъдат публикувани на сайта и потенциално включени в социалните медии, информационни бюлетини и видеоклиповете, които я популяризират. При регистрацията ще получите рекламни материали и инструменти, които да подпомогнат разпространението на информацията за съответното събитие/ дейност чрез Вашата мрежа.
Организирането на събитие или дейност е отличен начин за повишаване на информираността за Вашата работа в областта на ПОО. Тази година Ви насърчаваме да организирате и дигитални събития/ дейности за популяризиране на ПОО – това могат да бъдат уебинари, кампании в дигиталните медии, онлайн кариерни форуми, Facebook Live, Instagram Live или други онлайн събирания.
Следвайте нашето ръководство стъпка по стъпка, за да регистрирате Вашето събитие/ дейност и да станете официален партньор на Европейската седмица на професионалните умения 2020.
Тук ще намерите Комуникационния наръчник, както и други полезни инструменти, шаблони, насоки и документи, които можете да редактирате. Комуникационният наръчник е практически ресурс за организаторите на събития и дейности. Целта му е да подпомогне доставчиците на ПОО да разпространят информация за Европейската седмица на професионалните умения сред други заинтересовани страни и широката общественост. Използването на материалите, включени в този наръчник, може да подпомогне комуникацията за ползите и възможностите, свързани с ПОО в цяла Европа.
2. Споделете Вашата история
Не забравяйте да споделите с другите Вашата история на успеха по отношение на ПОО! За тази цел на уебсайта на Европейската седмица на професионалните умения има специален раздел. Прочетете историите на организации и хора, за да почерпите вдъхновение от начина, по който ПОО е променило техния живот и живота на техните общности. Поддържате ли контакт със завършилите ПОО? Насърчете ги да ни изпратят своите истории на успеха в областта на ПОО, които да послужат за пример на други бъдещи ученици от цяла Европа.
3. Кандидатствайте за наградите за отлични постижения в ПОО
Наградите за отлични постижения в ПОО са чудесна възможност да представите Вашата организация или да споделите Вашата страст и ангажираност в областта на ПОО. Постиженията в ПОО могат да бъдат демонстрирани чрез засвидетелстване на признание и възнаграждаване на усилията на ангажирани хора, организации и успешни проекти. Ако взимате участие, организирате или подкрепяте ПОО, както и ако смятате, че Вашите дейности гарантират високо качество и трябва да бъдат споделени с европейската общност за ПОО, кандидатствайте за една от наградите за отлични постижения в ПОО 2020. Не се бавете, не остава много време до крайния срок за кандидатстване!
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ РАЗГОВОРА!
Нека да продължим да си говорим в социалните медии. Използвайте #EUVocationalSkills и #DiscoverYourTalent, за да проследите разговора онлайн.