Конференция на тема: „ECVET на европейско ниво и разпространението му в България“

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) като Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България съвместно с  Център за развитие на човешките ресурси  организират двудневна  конференция на тема: „ECVET на европейско ниво и разпространението му в България.

Конференцията ще се проведе на 16 и 17 октомври 2018 г. в хотел Марица в гр. Пловдив.

Основна цел на събитието е да се насърчи приложението и разпространението на ECVET на национално ниво, в тази връзка са поканени представители на различни институции и организации, които вече успешно работят със системата, за да споделят опита си.

По време на събитието участниците ще имат възможност да се запознаят с резултатите от проведения Годишен ECVET форум в София, както и да получат информация за различни добри практики в други европейски страни по приложение на системата.

Организаторът  на конференцията – ЦРЧР покрива разходите за пътни, храна и настаняване на участниците, заявили своето включване до 7 октомври 2018 на следния линк:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqYc4d5NKEH6dA9KOZvXC9sva_Gw6ft5mvCiSYWbccAxxl1g/viewform.

Ще получите потвърждение за вашето участие по електронна поща, след закриване на регистрацията.

Център за развитие на човешките ресурси ще осигури нощувка на 16 октомври 2018г. и ще поеме пътни разходи на участниците в конференцията, пристигащи от населени места извън гр. Пловдив! Инструкция за изплащане на пътни разходи – тук. 

За допълнителни въпроси моля да се свържете с Иванка Михайлова на imihailova@hrdc.bg или на тел. 02/ 9155097.

Приложение: Предварителна програма за конференцията

 

С уважение,

 

Екип на Център за развитие на човешките ресурси и на

 

Национална агенция за професионално образование и обучение

 


● Публикувано на 05.10.2018● Последна редакция 05.10.2018●