Kонференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

Конференцията в Кюстендил на 8 октомври 2019 г. се организира в рамките на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet, чийто представител за България е НАПОО.
Ще бъдат представени доклади, изследвания и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки за осъвременяване на системите на професионално образование и обучение в Европа.
По време на събитието ще бъде проведена фокус група със заинтересованите страни във връзка с анализ на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, в рамките на която ще се дискутира необходимостта от актуализиране на професиите и специалностите съобразно потребностите на пазара на труда днес.
Конференцията ще се проведе на 08 октомври 2019 г. от 10,00 ч. в Стримон гардън Спа хотел, гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон 1-ви“ № 24.
При желание за участие изпратете попълнената регистрационна форма на мейл: e.nikova@navet.government.bg
За повече информация можете да се обръщате към Е. Гьошева на тел.: 02/9712070.

Програма на събитието
Регистрационна форма


● Публикувано на 04.10.2019 ● Последна редакция 04.10.2019●