Контакти

Важни телефонни номера:

02 971 20 70     кабинет на председателя на НАПОО

02 970 66 41    деловодство

e-mail: napoo@navet.government.bg

 

Приемно време в НАПОО
за граждани и институции, които не са заявили предварително час за среща/консултация:

∙ Деловодство – всеки ден от 9:00 до 17:30 часа;
∙ Служители от Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ за консултации, свързани с лицензиране или дейността на лицензираните ЦПО/ЦИПО, Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, Списъка на професиите за професионално образование и обучение, обучение в ЦПО и др. – понеделник и четвъртък 14:00-17:00 часа;
∙ Счетоводство на НАПОО – вторник и четвъртък 14:00-17:00 часа.