Кръгла маса: Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация

Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО организират кръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация” на 30.11.2022 г. в гр. София.

Програмата на събитието включва разглеждане на сътрудничеството между поколенията за преодоляване на  дигиталното неравенство, възможностите за повишаване на дигиталната грамотност в мигрантските общности и резултати от национално проучване на дигитално-медиийните умения на учениците. Ще бъдат разгледани целите на Препоръката на Съвета относно европейски подход към микроудостоверенията с цел стимулиране на ученето през целия живот и пригодността за заетост, както и опциите за прилагането им в национален контекст. В събитието се предвижда участие на представители на държавни институции и на социалните партньори.

Подробна информация относно регистрация за участие може да откриете тук: http://ecvet.hrdc.bg/news/registratsia-za-uchastie-v-kragla-masa-na-tema-povishavane-na-digitalnite-umenia-i-izpolzvane-na-mikrokreditite-kato-vazmozhnost-za-po-dobra-profesionalna-realizatsia/