Кръгла маса „Професия Специалист по безопасност и здраве при работа – изисквания, квалификация и образование“

На 26.02.2016 г. г-жа Емилияна Димитрова – председател на НАПОО взе участие в  кръгла маса на тема “Професията Специалист по безопасност и здраве при работа – минимални изисквания, квалификация и образование”, организирана от Фондация“ Център за безопасност и здраве при работа”.

Във форума участваха представители на национални институции от  ИА „Главна инспекция по труда”;  АИКБ; КТ „Подкрепа”; НОИ; Асоциация на трудовите медицини в България, Камарата на строителите – Пловдив.
Своя опит споделиха чуждестранни експерти, заети в областта на безопасност и здраве при работа (БЗР),  представители на Международната организация по труда; Институция по безопасност и здраве при работа на Великобритания, IOSH Великобритания, Австрийски институт за обезщетяване на работниците, Министерство на труда и соцалната политика на Р Сърбия, Национален съвет по безопасност и здраве при работа на Р Македония, както и експерти от Румъния.
На форума беше изнесена информация, че 95 на сто от работодателите у нас подкрепят допълнителните обучения за специалисти по безопасност и здраве при работа, но повечето от тях ги определят като крайно недостатъчни и в известен смисъл – неефективни. Според настоящата статистика над 90% от назначените у нас експерти по БЗР са с висше образование, като мнозинството от тях – 65%, са започнали работа без предварително обучение.

Експертите от Австрия споделиха, че специалистите там се делят на две категориии, като първата минава през тридневно обучение, а втората – 7-седмично. В рамките на курса бъдещите експерти трябва да се справят с над 3000 страници теория, редица тестове и проекти, а самото обучение приключва с изпит в две части, който цели да провери знанията и уменията на кандидат-специалистите.

В повечето страни Специалистът по БЗР е с висше медицинско или техническо образование.

След всички изказвания, предложения и споделен опит, бе прието участниците в кръглата маса да подкрепят сформиране на работна група за подобряване на законодателството, свързано с безопасността и здравето при работа в България.


● Публикувано на 07.03.2016 ● Последна редакция 07.03.2016●