Международна работна среща във връзка с изпълнение на проект по Програма Еразъм+ за валидиране на професионални компетентности

На 20 февруари 2020 г. НАПОО бе домакин на международна работна среща във връзка с изпълнение на проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2. Проектът VIVARPL се изпълнява от партньори от 4 страни (Турция, Франция, Ирландия и България), подкрепяни от Национална агенция на Турция.
Основната цел на проекта е да насърчи признаването на опит от предходно учене и да улесни дейностите на доставчиците на обучение за възрастни. На срещата бяха представени условията и етапите при валидиране на предходно учене, идентифицирани по проекта.
НАПОО като институция в системата на ПОО, която съгласно Закана за професионалното образование и обучение оказва методическа помощ на ЦПО, извършващи процедури по валидиране, представи действащото в страната законодателство и статистика от последните няколко години по отношение на броя на лицата, участвали във валидиране в центровете за професионално обучение.
В дискусията се очертаха предимствата на валидирането и възможностите за бъдещото му популяризиране като един от пътищата за придобиване на квалификация по професия. Бяха представени и примери от държавите-партньори по проекта.