На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО,

Първите дати, обявени за провеждане на обучение за работа с новата ИС на НАПОО, разработена по проект „Качество и ефективност“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ вече са запълнени.

Обявяваме датите за обучение на ЦПО, за които все още има места, както и нови дати:

 

ДатиФорма за регистрация
31.05.2023
01.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3skbXFki2M_6pw4alrdNWEWLnT9HAEHvrSBXGA1hm4jA4zg/viewform?usp=sf_link
02.06.2023
05.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPapzLiY7X0Vp6vHZGD27cgGRHPXP7Uz_MObtEMAw7mdqCRQ/viewform?usp=sf_link
06.06.2023
07.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoD4yiWK0ZWf-Tk-lIUpAXQVjLdctG7pQVqOBi92jpssjKzg/viewform?usp=sf_link
12.06.2023
13.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFC_QaHTk7cgRIeZ_0F9IyEarclWhBUk3OHBvAuFaJOPd4WQ/viewform?usp=sf_link
14.06.2023
15.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6ZUORayk0KxnayLPx679y1KUrLG6yiKG3_hOd56PJ85hMHw/viewform?usp=sf_link
16.06.2023
19.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCTa97j5A45iVyGiBLYRVenbmnOihOeTXefqipHAnBdqGa1A/viewform?usp=sf_link
20.06.2023
21.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohwwvlmKZXyOxU-k0fDA0_JrHFR5BJDdkFrOHOHkREKA6aw/viewform?usp=sf_link
22.06.2023
23.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4bylTsnWDZ_bxx7QQ6JaqLCHe7A-bzTdeQ6KW7nC0KsndzQ/viewform?usp=sf_link

 

Обученията ще бъдат двудневни, онлайн, ще се провеждат в работни дни. Участниците ще бъдат разпределени в групи.

Обучители ще бъдат представители на разработчика на системата – СМ-Индекс ДЗЗД. Моля попълнете само един формуляр за участие в обучението на избраната от вас дата.

Срокът за попълване на формуляра за участие в обучението е 12.05.2023 г.

 

За обучение на ЦИПО

08.06.2023
09.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsFt8BmRoghdwogxXS_zHzTltfD75dDSqzhOUQ2-wF6WQwOQ/viewform?usp=sf_link

 

Допълнителна информация за обучението ще получите по ел. поща от СМ-Индекс ДЗЗД.