На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО

Уважаеми директори на ЦПО/ЦИПО,

Уведомяваме Ви, че в периода от 17.00 ч. на 04.07.2023 г. до 9.00 ч. на 13.07.2023 г. предстои миграция на данни от старата към новата ИС на НАПОО. Поради тази причина няма да имате възможност да въвеждате информация в профилите си в ИС.

Публичните регистри на уеб сайта на НАПОО и RegiX ще могат да се използват и в периода на миграция, с изключение на деня, предхождащ пускането на новата ИС в експлоатация поради технически причини.

В новата ИС ще бъдат създадени потребителски акаунти на администраторите на ЦПО/ЦИПО. Информацията, която е необходима за достъп, ще се получи на електронните пощи на лицата, определени от Вас за администратори.

Извиняваме се за създадените затруднения.

Екип на НАПОО