На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

Във връзка с установен технически проблем при изпращане на електронна поща от сървъра на НАПОО към сървъра на mail.bg, препоръчваме Ви в Информационната система на НАПОО в профила на своя център да въведете друг алтернативен електронен адрес за контакти.

Предварително благодарим и се извиняваме за възникналата ситуация!

 

 


● Публикувано на 24.02.2021 ● Последна редакция 24.02.2021●