На вниманието на директорите на ЦПО,

Информираме Ви, че от 19.07.2019 г., е качен нов модул „Издаване на дубликати“ в ИС на НАПОО. В интерфейса на ЦПО иконата „Издаване на дубликати“ се намира в Секция Професионално обучение. В интерфейса на НАПОО иконата е в секция „Курсове, предлагани от ЦПО“. В модула „Издаване на дубликати“ могат да се въвеждат дубликати на свидетелства за СПК и дубликати на свидетелства за валидиране.


● Публикувано на 24.07.2019 ● Последна редакция 24.07.2019●