Национална среща за иновации в дуалното обучение

На 28.09.2022 г. експерти от НАПОО взеха участие в събитие на Фондация за модерно образование, посветено на дуалната форма на обучение. Срещата беше открита от зам.-министър на икономиката и иновациите, г-н Димитър Данчев, който посочи дуалното обучение като фактор за постигане на устойчив растеж и привличане на чуждестранни инвестиции в страната. В своето приветствие зам.-министърът на образованието и науката г-жа Мария Гайдарова представи данни за ръст в броя обучаеми в дуална форма, както и в броя компании, участващи в партньорства. Проф. д-р Васил Живков, председател на УС на браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, посочи  дуалното обучение като възможност за бизнеса да си осигури подготвени кадри.

dualno_2dualno_3

Програмата предложи на участниците възможност да се запознаят с резултатите от проект SUSTAINVET (www.sustainvet.com), в рамките на който са разработени специализирани наръчници на наставниците в компаниите. Представени бяха резултати от анкетно проучване за прилагането на дуалната форма у нас, както и беше отворена широка дискусия за предизвикателствата за нейното прилагане в период на възстановяване.

Наръчниците за наставници са налични на български език на сайта на проекта www.sustainvet.com

dualno_4dualno_5