НАПОО е национална координационна точка във връзка с организирането на Петата Европейска седмица на професионалните умения, 2020 г.

Европейската седмица на професионалните умения е ежегодно събитие, организирано от Европейската комисия по време на което местните, регионалните и националните организации показват най-доброто от дейностите за професионално образование и обучение.

За петото си издание на Европейската седмица на професионалните умения, Комисията включва 27 национални точки за контакт, идентифицирани като ключови организации в националните системи за ПОО. Задачата на всяка национална точка за контакт е да насърчават местните заинтересовани страни в ПОО да участват в дейности в цяла Европа по повод Седмицата на уменията.

През следващите месеци и до честването на Седмицата в Берлин, от 9 до 13 ноември 2020 г., ще се проведе обширна комуникационна кампания в цяла Европа с цел:

  • повишаване на обществената осведоменост относно ПОО;
  • насърчаване на привлекателността и високите постижения на ПОО;
  • мотивиране заинтересованите страни да се включат чрез провеждане на събития за насърчаване на ПОО;
  • мотивиране широката общественост да споделя своите успешни истории в ПОО;
  • насърчаване на широк кръг лица да участва в наградите за постижения в ПОО.

Писмо от Европейската комисия за номинацията на НАПОО като контактна точка за Европейската седмица на професионалните умения