НАПОО е сред институциите с най-удовлетворени от административните услуги потребители

На 12 декември 2023 г. на заключителна конференция в Министерския съвет официално беше представено социологическото проучване, извършено от „Прогрес Консулт“, в рамките на проект „Трансформация на административното обслужване“. Проучването обхваща периода от 22.03.2023 г. до 28.06.2023 г., като резултатите от него измерват степента на удовлетвореност на гражданите от основните административни услуги, предлагани от различни държавни институции.

Националната агенция за професионално образование и обучение е сред администрациите, получили най-голямо одобрение от страна на потребителите (граждани и фирми).

Графика
Графика удовлетвореност

Подробна информация за изследването можете да намерите на следния линк.