НАПОО организира национална конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

Националната конференция имa за цел да популяризира достиженията на професионалното образование и обучение сред всички заинтересовани страни и да подпомогне обединяването им за успешно решаване на предизвикателството „професионално образование и обучение – пазар на труда“.

Конференцията се организира в съответствие с изискванията на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet, чийто представител за България е НАПОО. Ключовите продукти на ReferNet мрежата са доклади, изследвания и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки за осъвременяване на системите на професионално образование и обучение в Европа. Предвидени са презентации и дискусия за микрокредитите (microcredentials) в ПОО, секторните съвети за уменията, дейности насочени към популяризиране и повишаване на атрактивността на професионалното обучение в ЦПО и др.

Националната конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“ ще се проведе онлайн на 23 ноември 2021 г. от 9,30 ч.

Формуляр за записване