НАПОО организира специализиран уебинар за въвеждане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените лица

На 01.12.2020 г. се проведе специализиран уебинар на тема „Внедряване и прилагане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените в ЦПО лица“. За участие в събитието бяха регистрирани представители от над 60 центъра за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране.

Семинарът беше организиран като заключително събитие по проект „OnTrack”, финансиран по програма Еразъм +. Проследяването на кариерния път е един от инструментите за оценка на качеството на предлаганото професионално обучение, а обучителните институции имат задължение да докладват самооценка на качеството, включително и по индикатор реализация на обучените лица. В рамките на проект „OnTrack” беше разработен цялостен механизъм за проследяване на завършилите професионално обучение в ЦПО.

По време на събитието бяха представени ползите от прилагането на система за проследяване на реализацията на обучените лица за всички заинтересовани страни в системата за ПОО, както и лесни стъпки при имплементирането на механизма за проследяване в ЦПО.

Г-жа Ваня Тивидошева от МОН представи проект  VIREO-2 Pilot Tracking, насочен към проследяване на реализацията на системна ниво.

Уебинарът завърши с дискусия относно приложимостта на разработения инструментариум, предизвикателствата пред професионалното обучение през настоящата година и обсъждане на възможностите за осигуряване на качеството в новите условия.

 

Разработените по проект OnTrack материали са достъпни за изтегляне тук:

http://www.ontrack-project.eu/bg/2020-11-03-10-46-24