НАПОО от 29.01.2021г. е с нов ръководен екип

НАПОО от 29.01.2021г. е с нов ръководен екип:

инж. Марияна Павлова – председател на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение и председател на НАПОО.

Досега тя беше заместник-председател на Агенцията.

инж. Мариянка Живкова – заместник-председател на НАПОО.

Екипът на НАПОО пожелава успех на новото ръководство и изказва благодарност на всички председатели и служители в  агенцията допринесли за нейното развитие и добър имидж.