НАПОО отбеляза 23-та си годишнина

NAVET23Днес Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 23 години от създаването си. С дейността си НАПОО съдейства за усъвършенстване на системата за ПОО в страната и за прилагане на политиките за учене през целия живот. В лицензираните от НАПОО центрове за професионално обучение годишно се обучават над 80 000 лица на възраст над 16 г.

На специална среща бяха поканени председателите, заместник-председателите и главните секретари, които през годините са участвали в управлението на НАПОО.