НАПОО посрещна делегация от Северна Македония

На 06.06.2019 г. в НАПОО беше проведена работна среща с делегация от Република Северна Македония – представители на Национален център за образование на възрастни. Работната среща беше организирана в рамките на дейност „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ на Европейската комисия, изпълнявана от Министерството на образованието и науката (МОН).
По време на работната среща беше представена системата за обучение на възрастни в България и процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности. Основни акценти в обсъждането бяха етапите на процедурата по валидиране, специфични характеристики, портфолио от доказателства, издавани документи за квалификация, финансиране, контрол върху дейността и мониторинг чрез информационната система на НАПОО.
Специализираната администрация на НАПОО представи и интересни международни проекти в подкрепа на системата за ПОО, които агенцията изпълнява.
На делегацията бяха предоставени наръчници и образци на документи за процедурата по валидиране на професионални знания, умения и компетентности, които да подпомогнат екипа в изграждането на система за валидиране в Република Северна Македония.

Презентация от събитието


● Публикувано на 10.06.2019 ● Последна редакция 10.06.2019●