НАПОО с първа награда от конкурс на Института за публична администрация

На 13.12.2019 г. на официална церемония в конферентния център на Капитал Форт бяха обявени победителите в конкурса за добри практики в администрацията, организиран от Института по публична администрация. В конкурса са кандидатствали 40 практики в три категории – Управление на хора, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.
НАПОО кандидатства с модула за проверка на Свидетелствата за професионална квалификация в ИС на НАПОО, който позволява оптимизиране процеса на предварителна проверка на издадените документи преди вписването им в „Регистър на издадените документи“.
НАПОО е класирана на първо място в категория „Технологични решения за добро управление“. Наградата прие г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО.
Първа награда в категория „Управление на хората“ се връчи на община Кюстендил за практиката „Организационна култура, публичност на дейностите по управление на човешките ресурси и изграждане на възможни кариерни пътеки“.
Победител в категория „Социална отговорност“ е Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян с добрата практика „Повишаване на екологичното съзнание и култура на различните групи от обществеността“.