НАПОО участва в международен ECVET семинар

На 09 и 10 октомври 2017 г. в гр. Братислава, Словакия се проведе семенар на тема: „Using ECVET Principles in Work Based Learning with Special Focus on Involvement of all relevant Stakeholders“.
На семинара участваха общо 41 национални ECVET експерти, представители на други отговорни институции и заинтересовани страни от Австрия, Германия, Полша, Словения, Хърватска, Чехия, Унгария, Румъния и от страната–домакин Словакия. От страна на България в семинара участие взеха трима експерти от националната ECVET мрежа към Центъра за развитие на човешките ресурси, като единият експерт бе представил на НАПОО, която е Национална координационна точка по прилагането на ECVET – Препоръката на национално ниво. В работата на семинара участие взе и Anette Curth – представител на ECVET секретариата, която направи обзорна презентация за развитието на ECVET политиките на европейско ниво.
Фокусът на презентациите от всички държави-участнички, на обсъжданите теми в трите работни групи и в дискусиите по време на двудневния семинар, бе прилагането на ECVET принципите при организиране на професионалното обучение на работното място за придобиване на необходимите за бизнеса професионални умения, ползите за работодателите, дизайна на резултатите от ученето като средство за постигане на общ език между професионалното образование и пазара на труда и др.
Подробна информация за целите и резултатите от семинара ще бъде публикувана в ECVET – списанието, което ще бъде отпечатано през м. декември 2017 г.
Презентациите от семинара са публикувани на следния електронен адрес: http://www.erasmusplus.sk/ecvet/index.php?sw=12&log=0