Национален семинар на тема: „Вертикална образователна пропускливост“. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене“

Уважаеми дами и господа,

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството й на Национална координационна точка по прилагането на ECVET – Препоръката от 2009 г., организират втория за 2018 г. Национален семинар на тема: „Вертикална образователна пропускливост“. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене“

Събитието ще се проведе на 30 април 2018 г. в град София.
Основната цел на събитието е представяне на опита при разработване на ЕРУ като елемент от ECVET, както и развитие на компетентности за участниците в този процес. По време на семинара участие ще вземат представители на различни образователни институции, които работят с ЕРУ.
Планирани са и презентации за възможностите по Програма „Еразъм+“, които подкрепят образователната мобилност, улесняването на обучаваните за придобиване на конкретни единици резултати от учене, както и тяхното разпознаване и валидиране.
Организаторите на ECVET семинара покриват разходите за работни материали, както и изхранването по време на семинара на участниците, заявили своето включване до 24 април 2018 г. на следния линк:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-XNzBya_I3HMM0-y9n7AwCA1wFPHPLuAGsv5jXGA0QOn0IA/formResponse

За допълнителни въпроси, моля да се свържете с Иванка Михайлова- координатор ECVET към ЦРЧР на ел. поща imihailova@hrdc.bg или на тел. 02/ 91 55 097.
Предварителна програма

Национална група от ECVET експерти към Център за развитие на човешките ресурси


● Публикувано на 13.04.2018● Последна редакция 13.04.2018●