Нова рубрика „Често задавани въпроси“ на страницата на НАПОО

НАПОО възобновява рубриката „Често задавани въпроси“ на интернет страницата си. В нея сме публикували в достъпен вид отговори на въпросите, които най – често получаваме от граждани, кандидати за лицензиране и лицензирани центрове за професионално обучение.
Рубриката е отворена и за Ваше улеснение ще бъде периодично актуализирана с информация по всички въпроси от областта на професионалното образование и обучение, които Ви интересуват.


● Публикувано на 08.03.2018● Последна редакция 08.03.2018●