Образец на доклад за резултатите от извършената лицензионна експертиза по процедура за лицензиране на ЦПО