Обучение за медиатори по проект “Днешните заинтересовани страни за утрешното развитие на уелнес туризма – WellTo“

В периода от 26-ти до 30-ти март 2021 г. се проведе тридневно обучение за медиатори по проект WellTo, по който НАПОО е партньор.

В обучението се включиха представители на образователни институции и работодатели, които биха могли да осъществяват успешно сътрудничество при обучение чрез работа за обучавани лица в системата на професионалното образование и обучение.

По време на обучението беше представен разработения в рамките на проекта Наръчник за медиатори, който ще бъде достъпен и на български език за ползване от всички заинтересовани страни.

Обучението постави акцент върху ролята, отговорностите и основните задачи на медиаторите при обучение чрез работа. Бяха обсъдени предимствата и ползите на дуалната форма за обучение, както за обучаемите лица и институциите, които ги изпращат, така и за работодателите.

В последния ден на обучението беше представена платформата за медиатори WellTo, като беше отделено време за задълбочена дискусия относно възможностите за подобрения и препоръки, както и за алтернативите за организиране на мобилност за ученици, като част от проектните дейности.