Онлайн анкета за представители на работодателите

НАПОО разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение, включващ проследяване на реализацията на завършилите обучение и удовлетвореността им – тяхната и тази на работодателите.

За подобряване на заложените мерки и индикатори в модела за мониторинг е важно да се проучи и отрази мнението и нагласите на работодателите.

Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите 10 минути от времето си, за да отговорите на въпросите в анкетата (линк). Данните от това проучване ще се ползват анонимно, а за резултатите можете да се информирате през сайта на НАПОО.

Благодарим Ви за отделеното време!

https://forms.gle/iKTXc9gARDxFDhvv6