Онлайн карта на услуги по кариерно ориентиране

На вниманието на Центровете за информация и професионално ориентиране, както и центровете за професионално обучение представяме безплатна онлайн карта, част от платформата за кариерни умения, създадена по проект Career Skills Project , в която всяка институция може да  създаде свой безплатен профил и отбележи адреса си на картата. В платформата е възможно да се публикуват новини, събития, добри практики, инструменти и инициативи. Създадената по проект, финансиран от програма Еразъм+, онлайн карта улеснява хората, нуждаещи се от консултиране или обучение по различни кариерни умения.

Инициативата се финансира от Европейската комисия по програма KA3 и включва организации от още 5 държави: University of Jyväskylä  – Финландия, Réseau International des Cités des métiers – Франция, VHS Cham – Германия, IED – Гърция и Aspire-international – Великобритания.

Картата позволява на клиентите да търсят най-подходящите за тях услуги по различни критерии – локация, умение, което искат да развият (самопознание, устойчивост, лидерство, творчество и др.), вид доставчик и целева група (безработни, работещи, ученици и др.).

Пo проекта е създаден  каталог с описание на 12 ключови кариерни умения. Предстои да бъде разработен и публикуван инструмент за тяхната оценка в 3 нива. До края на годината ще бъде достъпен и онлайн курс за кариерни умения по идентифицираните 12 ключови теми.

Кратко представяне на платформата на български език

Страница на проекта във Facebook