Платформа за обучение на ИКТ професионалисти, разработена по проект е-CF Alliance (2015-2018)

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) съвместно с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа (ESI CEE), както и с експертната подкрепа на партньори от Италия, Испания и Белгия в рамките на проект е-CF Alliance (2015-2018) бяха разработени 15 пакета с обучителни модули за повишаване на компетентностите на ИКТ професионалистите.
Учебното съдържание е на разположение на всички центрове за професионално обучение, обучаващи по професиите 481010 „Програмист“, 481020 „Системен програмист“ и 481030 „Приложен програмист“.
Повече информация за обучителните пакети, модулите и съдържанието, което Ви е необходимо за придобиване на компетентностите от стандарта e-CF можете да намерите на създадената платформа по проекта http://www.ecfalliance-training.org/.


● Публикувано на 27.02.2018 ● Последна редакция 27.02.2018●